xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2011) tại "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 10 2011 09:16

 Hôm nay, trong không khí phấn khởi toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 -2015, chúng ta tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con!

Cách đây 81 năm, ngày 18/11/1930 Hội phản đế Đồng minh ra đời, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo, gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết dân tộc, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đánh dấu giai đoạn phát triển mới truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Từ đó đến nay, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức và tên gọi khác nhau để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và không ngừng lớn mạnh, là một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Kế thừa truyền thống của Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc thống nhất Phản đế Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên giải phóng dân tộc giành lấy chính quyền; với cao trào cánh mạng (1930 - 1936) mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939); cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945), lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

          Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954), miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và trở thành hậu phương lớn cho Miền Nam. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân cả nước ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

          Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân đại thắng năm 1975, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã thống nhất 3 tổ chức Mặt trận, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kính thưa quý vị đại biểu và bà con!

Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử, văn hoá đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang; là nơi Bác Hồ và gia đình Bác đã từng sinh sống, học tập. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã lập nên những chiến công hiển hách, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi bước ngoặt lịch sử, sự thành công của phong trào cách mạng, của khối đại đoàn kết dân tộc trên đất Thừa Thiên Huế đã góp phần to lớn có ý nghĩa vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Năm 1930, ngay sau khi được thành lập, Mặt trận Dân tộc thống nhất Thừa Thiên Huế đã tập hợp các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh, chống chủ nghĩa phát xít (1930-1936); tham gia đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ (1936 -1939); vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ chính sách đoàn kết cứu quốc, chống ngoại xâm của Mặt trận Việt Minh, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quan trọng cho cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Năm 1946, đất nước đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt tỉnh đã tuyên truyền vận động nhân dân bám đất, xây dựng làng, xã chiến đấu liên hoàn, đoàn kết một lòng, kiên cường, dũng cảm, đóng góp sức người, sức của cùng với lực lượng vũ trang lập nên những chiến công vang dội ở Hoà Mỹ, Thanh Hương (Phong Ðiền), Thanh Lam Bồ (Phú Vang); Hói Mít (Phú Lộc); Dương Hòa (Hương Thủy)...góp phần kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

          Mặc dù các thế lực thù địch đàn áp, khủng bố dã man, hòng dập tắt phong trào cách mạng của nhân dân ta, Mặt trận Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục củng cố, mở rộng, các tổ chức quần chúng cách mạng được hình thành, hàng ngàn cơ sở bí mật và hợp pháp tiếp tục hoạt động, củng cố niềm tin trong nhân dân, động viên nhân dân thương yêu, đùm bọc, bảo vệ cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng.

Năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Thừa Thiên Huế có những bước phát triển vượt bậc, phong trào đấu tranh chính trị rộng khắp, đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang. Với những thắng lợi của phong trào đồng khởi và kết quả mở rộng vùng giải phóng, Thừa Thiên Huế được tặng thưởngHuân Chương Thành Đồng hạng nhất.  

Năm 1968, với cao trào bão lửa cách mạng, quân và dân tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968, giải phóng và làm chủ Thành phố Huế 26 ngày đêm, là một sự kiện lớn trong lịch sử cách mạng của quân và dân Thừa Thiên Huế được vinh dự tuyên dương danh hiệu Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, tạo tiền đề cho quân và dân tỉnh ta mở chiến dịch giải phóng quê hương ngày 26/3/1975, góp phần cùng với nhân dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua 36 năm xây dựng và bảo vệ quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa”… đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, nhân dân đã đóng góp hàng triệu ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, nhà mẫu giáo; hỗ trợ cây, con giống, xây dựng trên 16.000 nhà "đại đoàn kết", “nhà tình nghĩa”, “nhà mơ ước”, hàng chục ngàn hộ được hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo được giúp đỡ.

Đến nay đồng bào các dân tộc thiểu số, bà con dân thủy diện, dân vạn đò cơ bản đều có nhà ở ổn định; đời sống của nhân dân được nâng lên, hàng ngàn hộ được thoát nghèo, diện mạo đô thị khang trang hơn, nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng củng cố, mở rộng, các dân tộc, các tôn giáo ngày càng đoàn kết gắn bó; tình làng, nghĩa xóm được phát huy, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Chính quyền ngày càng bền chặt, góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của tỉnh nhà, tạo thêm nhiều thế và lực mới xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

          Kính thưa quý vị đại biểu và bà con!

Hòa chung với không khí phấn khởi kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, chúng ta vui mừng nhận thấy cộng đồng dân cư của chúng ta, trong thời gian qua đã thu được những kết quả thiết thực: kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, số hộ nghèo giảm, số hộ khá và giàu tăng, con em học hành tiến bộ, dân chủ được phát huy, kỷ cương phép nước được giữ vững, tình thương yêu, đoàn kết của bà con ta ngày càng gắn bó hơn.

Tự hào với truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 81 năm qua, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công!”. Chúng ta nguyện cùng nhau đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhằm đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người, chăm lo xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Ban công tác Mặt trận xin cảm ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan, ban ngành đã quan tâm giúp đỡ, động viên các hoạt động của khu dân cư trong thời gian qua; cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý, các tổ chức thành viên và toàn thể bà con đã dành thời gian về tham dự Ngày hội. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý vị đại biểu và toàn thể bà con góp phần xây dựng khu dân cư phát triển về mọi mặt, đời sống không ngừng tăng lên, quốc phòng, an ninh giữ vững; môi trường xanh, sạch đẹp; mọi người, mọi nhà đoàn kết, bình đẳng và tiến bộ.

          Xin kính chúc quý vị và bà con mạnh khỏe, hạnh phúc!      

BAN TỔ CHỨC - TUYÊN GIÁO

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam